ASBEST ANALİZLERİ

ASBEST ANALİZLERİ

ALS Avrupa bünyesinde hava, toz ve ürün/madde numunelerinde asbestlerin tanımlanması konusunda analitik hizmetler sunulmaktadır. Numunelerde çok fazla sayıda lif bulunmaktadır, fakat asbest gibi tehlikeli liflerin, daha az zararlı (Ör: Taşyünü) liflerden ayrıştırılması bu noktada önem kazanmaktadır. Analizler içerisinde organik liflerin (selüloz ve tekstil) sentetik inorganik liflerin (taşyünü, camyünü), doğal mineral liflerin ve asbestin tanımlanması mümkündür.  

KISACA ASBEST

Asbest yüksek kopma mukavemeti, çok iyi termal ve elektrik yalıtım özellikleri ve kimyasallara olan direnci gibi özellikleri olan lifli mineraller grubudur.

Asbestin zararları keşfedildiğinde, birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Avrupa Birliğinde asbest yönetmeliği 70’lerden beri sürekli bir gelişim içerisindedir.