ANALİZ SETLERİ

TOPRAK, ÇAMUR VE SEDİMAN

Analiz Seti Analizlenen Madde Numune Miktarı
A-1d Toprakta asbest (kalitatif analiz) 250 g kuru madde
A-1e Toprakta asbest (miktarsal analiz) 8-10 kg

HAVA / ÇALIŞMA ORTAMI 

Analiz Seti Analizlenen Madde Numune Miktarı Metod
A-1a 
Filtre Numunelerinde Lif Sayımı
lifler Tavsiye edilen hacim 100-500 litre, çekiş hızı 2 litre/dk Faz Kontrastlı Polarize Işık Mikroskobu (PLM) 
A-2a
Havada Asbest
    Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

ATIK / İNŞAAT MALZEMELERİ 

Analiz Seti Analizlenen Madde Numune Miktarı Metod
A-1b
Malzeme Numunelerinde Miktarsal Asbest 
asbestos 3-5 cm Faz Kontrastlı Polarize Işık Mikroskobu (PLM)
aktinolit
amosit
antofilit
krizotil
krosidolit
tremolit
A-2b
Tozda Asbest
    Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
A-2c
Malzeme Numunelerinde Yarı-miktarsal Asbest Analizi
    Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)